De energieprestaties van bestaande gebouwen . Uw bestaande woningbouw is geactualiseerd
condensatiewandgasketel
condensatiewandgasketel met ingebouwde boiler
condensatie vloerketel op gas met ingebouwde warmwaterboiler
condensatieketel op gas met aparte warmwaterboiler
Levering en installatie van een elektrische warmwaterboiler
Levering en installatie van een voorraadboiler op gas
Levering en installatie van een badverwarmer op gas
AEG dynamische accumulatoren
AEG - WKL - Elektrische wandconvector
Installatie van een waterbehandelingsysteem
De energieprestaties van bestaande gebouwen . Uw bestaande woningbouw is geactualiseerd

Duurzaam Verwarmen .be

|  Vernieuwen  |  Moderniseren  |  Besparen  |

Waarom we maar beter kunnen investeren in ons wooncomfort .

.

De ouderdom van de woongebouwen : in België is maar liefst 76 % van de gebouwen ouder dan 32 jaar !

6 op de 10 huizen

----------------------------------------------------------

voldoen niet meer aan de moderne vereisten inzake comfort en efficiënt verbruik van energie

Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken ? Dan hier is het .

Het Belgische woningbestand bestaat voornamelijk uit oudere woningen die niet meer voldoen aan de huidige normen inzake comfort en efficiënt energieverbruik.


De cijfers liegen er niet om : volgens de Algemene directie van de Statistiek en Economische Informatie is slechts 27,2% van de gebouwen in Vlaanderen gebouwd na 1981 (in Wallonië is dat 17,9% en in het Brussels gewest 5,6%).

Het Belgische Woningbestand

Gemiddeld is zo’n 76% van de gebouwenin Vlaanderen gebouwd voor 1980

Gemiddeld is zo’n 76% van de gebouwenin Vlaanderen gebouwd voor 1980 en dan meestal nog zonder enige thermische isolatie.  Een niet onbelangrijkdeeldaarvan is uitgerust met een verouderde verwarmingsinstallatie die letterlijk energie verslindt en/of met ramen en deuren met enkele beglazing waarvan de waarde Ug = 5.0W/m²K.


Onderstaande tabel geeft een overzicht vanhet Belgisch gebouwenbestand per gewest in 2011.

bron: de Algemene directie van de Statistiek en Economische Informatie

Een kloof is ontstaan tussen de bestaande (oudere) woningen en de nieuwbouw-woningen

Het is vrij duidelijk dat er in de loop der jaren een kloof is ontstaan tussen de bestaande (oudere) woningen en de nieuwbouw-woningen wat betreft doeltreffend gebruik van energie.

C:CreatorHuisvestuing 1

Het spreekt voor zich dat een klassiek,enigszins verouderd, woonhuis aanzienlijk meer energie opslorpt dan een moderne,energiezuinige, woning.

Ook al is men vandaag verplicht om voor ieder nieuw op te trekken gebouw een lagerenorm inzake energieverbruikna te leven(niveau E= 60 kW / m² / jaar), toch schat men het aantal gebouwen met een energieverbruik tussen E 200 en 350 KW primaire energie/m² /jaar op ruim de helft van het woningenbestand (meer bepaald panden gebouwd voor 1980).

.

Redenen genoeg dus om werken te laten uitvoeren aan zijn huis (modernisering, optimalisering en/of vernieuwing).


Ook wat huiselijk comfort betreft stellen we een opmerkelijke evolutie vast.

Tegenwoordig bieden onze huizen steeds meer comfort, vergeleken met 20 jaar geleden.


Vroeger volstond een badkamer, een wc en een centrale verwarminginstallatie  om een huis als ‘modern en gerieflijk’ te bestempelen.

Vandaag, ziet men huiselijk comfort als een samenhangend geheel van moderne, esthetische, sfeervolle, hygiënische, enigszins luxueuze onderdelen - al dan niet voorzien van domotiek - die voldoen aan de nieuw opgelegde normen.


Uw klassieke woning aanpassen zodat deze voldoet aan de nieuwste normen inzake efficiënt energieverbruikén comfort, dat verandert uw ‘verouderd’ huis in een waar droomhuis !

.

Conceptenals ‘passiefbouw en lagetot nul energiebouw’,waarbijhetgebouwgeenenergiebronmeerbehoeft, zijnzeerfuturistisch en volgensonsmoeilijk te realiseren,vooral op bestaandewoningen.

Daarentegen is het vrij eenvoudig om van uw huis een energiezuinige woning te maken met een verbruik dat niet groter is dan E = 60KW /m2 / jaar.  Deze oplossing is wel realistisch.

Startpagina

ga naar de Startpagina

E - waarde , uitgedrukt in KW / m² / jaar

De E-waarde, uitgedrukt in kWh /m² / jaar, vertegenwoordigt het verbruik van primaire energie van een woning.  Hiermee wordt het geheel van uitgaven voor energie uitgedrukt, t.w. voor verwarming, afkoeling, warm water e.d.m.

De E-waarde, uitgedrukt in kWh, wordt berekend over een tijdspanne van een jaar op grond van de bruikbare oppervlakte van de woning.

De E-waarde van een energiezuinige woning bedraagt slechts60 KW/m²/jaar.

Duurzame Huisvesting  bvba

Duurzame Huisvesting bvba - BTW BE 0546.802.163

Sylvain Dupuislaan 215 bus 7 -  1070 Brussel