Selecteer een pagina

Zonne-energie is lange tijd een minder belangrijke energiebron geweest in vergelijking met machtige olie. Nu de olieprijzen stijgen en zich conflicten voordoen in olielanden, moet deze kwestie misschien opnieuw worden bekeken.

Zonne-energie versus olie

De industriële revolutie is gebouwd op de rug van olie en kolen. Het valt niet te ontkennen dat zonne-energie geen enkele rol speelde. Dit geldt des te meer omdat zonnecellen pas in de jaren vijftig werden uitgevonden! Dit gezegd zijnde, lijkt het onbetwistbaar dat we een nieuw debat hebben bereikt of naderen over hoe we omgaan met onze onverzadigbare dorst naar energie.

Op het eerste gezicht klinkt alleen al de vergelijking van zonne-energie met olie als energiebron lachwekkend. Het is lachwekkend als we het hebben over grootschalige energieproductie, maar het tij is aan het keren.

Bij een vergelijking van zonne-energie met olie heeft zonne-energie tal van voordelen. De energiebron voor zonne-energie, de zon, is gratis. Zonne-energie is als bron beschikbaar in elk land, ongeacht locatie, economische kracht enzovoort, omdat de zon overal schijnt. Het proces om zonlicht om te zetten in elektriciteit of verwarming produceert geen broeikasgassen. Of je nu gelooft in de opwarming van de aarde of niet, zonne-energie is nog steeds voordelig omdat het geen vervuiling veroorzaakt. Als je in een grote stad woont, weet je hoeveel vervuiling er in de lucht zit.

Omgekeerd heeft olie een aantal serieuze voordelen ten opzichte van zonne-energie. We hebben al technologie ontwikkeld om olie efficiënt om te zetten in energie. De kosten om industrie, voertuigen en dergelijke om te bouwen naar zonne-energie of een andere energiebron zouden enorm zijn. Olie heeft ook het voordeel dat het gemakkelijker te gebruiken is voor allerlei toepassingen, zoals voertuigen. Met zonne-energie kun je een voertuig niet van energie voorzien, niet in de praktijk. Tenslotte is het gemakkelijker om olie te gebruiken om massale energieplatforms van stroom te voorzien.

Voor grootschalige energiebehoeften is olie als energiebron nog steeds een betere keuze dan zonne-energie. De technologie bestaat eenvoudigweg niet om oplossingen voor zonne-energie te bieden voor voertuigen, nationale elektriciteitsnetwerken enzovoort. Vooruitgang in de zonnetechnologie kan daar echter in de zeer nabije toekomst verandering in brengen. Technologieën als kwantumdots, in wezen microscopische zonnepanelen die in de verf op je huis kunnen zitten, kunnen ervoor zorgen dat olie tot het verleden gaat behoren.

Voorlopig blijft olie de ruggengraat waarop onze energiebehoeften rusten. In de komende 5, 10 of 20 jaar kunnen nieuwe technologische toepassingen daar echter verandering in brengen. Bedenk dan dat oliemaatschappijen zoals Chevron zwaar investeren in zonne-energiebedrijven.